Logo
Att Hyra Buss

Frågor som rör Bussuthyrning

Det är lätt att tro att alla bussföretag erbjuder samma tjänster, dock är inte detta fallet. Varje enskilt bussföretags tjänster och deras ansvar vid leverans av dessa tjänster kan variera relativt kraftigt. Detta innebär att Du som kund bör kontrollera vad Din tilltänkta
leverantör kan leverera i syfte att få den problemfria resa Du söker. För att underlätta Ditt reseinköp har vi sammanställt denna lista som Du kan använda som checklista när Du ska hyra buss av oss eller andra företag i branschen.

 • Beställaransvar

Du som beställare har ett beställaransvar i vilket det ingår att kontrollera att företaget du åker med har giltiga tillstånd. Detta kontrollerar du enklast genom att kontakta länsstyrelsen som utfärdar dessa tillstånd.

 • Finns ansvarsförsäkring?

Ja! Botkyrka Buss har alla lagstadgade försäkringar på alla sina bussar..

 • Finns det säkerhetsbälten i era bussar?

Säkerhetsbälte är lagstadgat på alla bussar från 2004 års modell. Vi har dock prioriterat säkerhet sen länge vilket innebär att alla våra bussar har säkerhetsbälten.

 • Har företaget tillgänglig jourtjänst dygnet runt?

Ja! Botkyrka Buss har en 24-timmars jour året runt. Bra att ha ifall det uppstår problem före eller under resan.

 • Har ni vinterdäck på era bussar?

Ja! Vi använder vinterdäck på samtliga våra bussar under vintersäsongen.

 • Kan Botkyrka Buss leverera den tjänst jag efterfrågar?

Det är viktigt att noggrant informera oss vad Du är ute efter. Ju mer komplexare ditt uppdrag är, desto mer resurser krävs det för att leverera. Vi har ett stort kontakt nät och kan därför ordna det mesta såvida vi vet vad Du vill ha.

 • Vad händer om bussen går sönder under resan?

Om något skulle hända har vi ett stort kontaktnät som garanterar vi att vi kan ordna fram en ny buss åt er inom rimlig tid. Under sådana omständigheter kan vissa förseningar dock uppstå. Det är viktigt att du ska känna dig trygg när du bokar en buss hos oss.

 • Hur länge får föraren arbeta?

Det finns lagstadgade kör och vilotider som alla yrkesförare måste följa. Reglerna hittar du på Vägverkets hemsida www.vv.se Botkyrka Buss ser till så att resan du beställer möjliggör för föraren att följa dessa regler.

 • Hur mycket last kan jag ta med mig?

Alla bussar har en begränsad lastvikt, detta innebär att om ni planerar att ha med er mycket bagage bör ni meddela detta innan så kan vi ta hänsyn till detta. Vi kan öka lastvikt eller volym genom att ta med ett släp eller en skidlåda på resan.

 • Vad följer ni för miljökrav?

Vi har ställt upp miljöriktlinjer för vår verksamhet som vi följer. Dessutom är alla våra bussar godkända för trafik inom Stockholms miljözoner. Se vår miljöpolicy under fliken
Om Företaget

 • Kontakt under resan

Det är bra om ni kan lämna ett mobilnummer där vi kan nå gruppen under resan. Detta underlättar för oss att leverera de tjänster ni önskar.

 • Kontakta oss

  Telefon: 08 - 960 160
  Fax: 08 - 710 00 90
  E-post: info@botkyrkabuss.se

  Använd Formuläret så kontaktar vi er!

 • Ett säkert val

 • Sök

 •